סיור במפעל

תמונות מפעל

מפעל02

מפעל03

מפעל05

מפעל 10

מפעל04

מפעל07

מפעל 20

מפעל06

מפעל01

מפעל08

מפעל09

תמונות תערוכה

מפעל 19

מפעל 12

מפעל 17

מפעל 13

מפעל 15

מפעל 16

מפעל 14

מפעל 11